AMF funds three small scale projects

In the autumn’s first Open Call we got altogether six applications. The theme of the projects varies from a workshop and a seminar series to the interviews of the doers of advertising agencies.
The most common reason why applications didn’t get funded was the lack of true cooperation with more than one department or operational unit, which is the one of the main criteria for the funding. 6000 euro was allocated to the following projects:

The Cooperation with Advertising Agencies
Contact person: Heikki Nuutinen
The project will survey the possibilities, interests and needs of cooperation between advertising agencies and Aalto University when agencies are planning and creating new activities in digital media; internet, virtual environments and social media.

CITY SETS – multi-linear urban identities
Contact person: Marja Seliger
A collaborative research and education initiative to explore visual urban identities and narration in European cities and to produce an interactive multi-linear online installation to be developed into Helsinki World Design Capital 2012 and European collaboration.

Sosiaalinen Media Koulujen Opetuksessa
Contact person: Risto Sarvas
Projektissa järjestetään workshop ja seminaareja sosialisen median käytöstä koulujen opetuksessa. Näiden tarkoituksena on aloittaa koulujen sosiaalisen median opetusen kehittämiprojektin, jossa luodaan malli koulujen sosiaalisen median opetukselle. Tämä tapahtuu yhdistämällä koulujen kuvaamataidon sekä äidinkielen opettajien voimavarat yhteiseksi opetuskokonaisuudeksi. Keskeinen sosiaalisen median muoto tässä hakemuksessa on visuaalinen media. Tämän takia valokuvauksen tutkimuksella ja opetuksella on merkittävä rooli.


Show comments

Leave a Reply