Median murros 2010

Median murros (syksy 2010)


Tiedotteet
Luennot
Luentomateriaalit
Suoritusohjeet
Oheiskirjallisuus
Kurssikuvaus
Median konvergenssi ja remediaatio 3 op
Vuoden 2009 kurssin harjoitustyöt

Kurssin harjoitustyöt:

Opiskelijoiden VIDEOT
Opiskelijoiden ESSEET

Tiedotteet

27.1. Opiskelijoiden esseet ja videot nyt webissä katsottavissa.

27.1. Tiivistelmä saamastamme kurssipalautteesta (englanniksi).

11.11. Merja Salon luento katsottavissa vimeossa.

9.11. Mark Billinghurstin luento katsottavissa vimeossa.

26.10. Harjoitustyön käsikirjoitusvaiheen deadline siirretty ensi maanantaihin eli 1.11.

20.10. Mark Billinghurstin luennon oheislukemiseksi artikkeli augmented realitystä.

14.10. Esseemäisestä elokuvasta tarkennus ja esimerkkejä nettisivuilla.

7.10. Tanja Aitamurron luento katsottavissa Vimeossa

4.10. Video toisesta harjoitustyöluennosta katsottavissa Vimeossa

1.10. Teemu Leinosen luento katsottavissa Vimeossa

29.9. Video ensimmäisestä harjoitustyöluennosta katsottavissa Vimeossa

28.9. Video Mikko Villin luennosta katsottavissa Vimeossa

16.9. Media Factoryn ja YLE:n järjestämä Spot on -seminaari 23.9., tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen http://mediafactory.aalto.fi/?p=617

16.9. Kurssi alkaa klo 16. Kauppakorkeakoulu, Wihuri-sali (C-350), osoite Runeberginkatu 14-16.

Luennot

Luennot torstaisin 16.9. – 21.10.2010 klo 16-18. Kauppakorkeakoulu, C-350 (Wihuri-sali). HSE päärakennus, Runeberginkatu 14-16, Helsinki

16.9. tutkija Mikko Villi, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu: Sosiaalinen media ja julkaisemisen muutokset
23.9. professori Teemu Leinonen, Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu: Uusi media ja digitaalinen kulttuuri
30.9. professori, emerita Liisa Uusitalo, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu: Medialiiketoiminnan ja kuluttajan mediakäyttäytymisen murros
7.10. toimittaja, tutkija Tanja Aitamurto: Journalismin uudet ansaintamallit
14.10. professori Merja Salo, Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu: Kuvien viestit
21.10. professori Mark Billinghurst, Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu: Augmented reality

Harjoitustyövaihe:

Markku Nousiaisen luennot keskiviikkoina 22.9. ja 29.9.2010 klo 16-18. Kauppakorkeakoulu, sali E-107. Arkadia-rakennus, Lapuankatu 6, Helsinki.

Luentomateriaalit

Luento 16.9.

Harjoitystyöluento 22.9.

Luento 23.9.

Harjoitustyöluento 29.9.

Luento 30.9.

  • Liisa Uusitalon luennon kalvot pdf-muodossa
  • Luentoa ei videoitu luennoitsijan pyynnöstä

Luento 7.10.

Luento 14.10.

Luento 21.10.

Suoritusohjeet

Yhdeltä luennolta voi olla poissa. Jos opiskelija joutuu olemaan poissa useammalta luennolta, pitää hänen seurata luento videolta ja kirjoittaa sen keskeisistä teemoista vähintään yhden sivun mittainen referaatti ja toimittaa se Mikko Villille.

Essee

Opiskelijat kirjoittavat 5-7 sivun (yksi sivu ilman välilyöntejä on 2500 merkkiä, kansisivu ei sisälly em. kuuteen sivuun) mittaisen esseen, jossa he kokoavat ajatuksiaan median murroksesta. Esseen aiheen voi valita vapaasti, tosin sen pitää liittyä kurssin teemoihin, esim. yksittäisen luennon aiheeseen.

Ehdotuksia esseeaiheiksi:

Mitä on uusi media?
Suomalaisen mediakentän muutokset
Perinteisen median tulevaisuus (televisio, radio, lehdet)
Sosiaalisen median kehitys
Monikanavainen julkaiseminen

Essee kirjoitetaan kurssin oheiskirjallisuutta, muuta lähdekirjallisuutta sekä www-aineistoja apuna käyttäen (lähteet merkitään luetteloksi loppuun). Alkuun tulee laittaa erillinen kansisivu, josta käy ilmi otsikko ja tekijän nimi. Väliotsikoita ym. kannattaa käyttää tekstin jaottelussa ja rytmittämisessä. Olisi myös hyvä laittaa tekstin alkuun 4-5 virkkeen abstrakti, jossa tiivistetään esseen sisältö.

Essee arvostellaan asteikolla 1-5. Arvosanaa korottavat erityisesti oivaltavat näkemykset ja hyvin perustellut argumentit. Teksti ei myöskään saa olla silkkaa muun kirjallisuuden referointia, joten omat pohdinnat ovat välttämättömiä. Kirjoittajan tulee pyrkiä tieteelliseen kirjoittamisen tapaan ja perustella väittämänsä.

Siis: kannattaa ammentaa myös omista kokemuksista ja näkemyksistä, jotta työt eivät jää kuivakoiksi kirjareferaateiksi, havainnollisuus ja käytännön esimerkit ovat tärkeitä, silti unohtamatta tieteellistä argumentointia ja lähteiden käyttöä.

Essee palautetaan Markku Nousiaiselle sähköpostilla 15.11.2010 mennessä. markku. nousiainen[at]aalto.fi

Esseet julkaistaan kurssisivuilla, mikäli se työn tekijälle sopii.

Harjoitustyö

Opiskelijat tuottavat ryhmissä 4-6 minuutin mittaiset audiovisuaaliset esitykset aiheesta ”median murros”. Harjoitustyöt tulee palauttaa 29.11.2010 mennessä. >> Edellisen vuoden kurssin harjoitustyöt.

Katso erilliset esimerkit esseemäisestä elokuvasta jotka toivottavasti avaavat tätä käsitettä.  Harjoitustyö voi olla muodoltaan esim. fiktio, dokumentti tai esseemäinen, joten tämä tarkennus ei ole yleinen ohje siitä, millaista kerronnan pitäisi olla.

Harjoitustyöryhmät:

Ryhmä A:
Tuula Talvio, Anna Pentikäinen, Paula Salmikangas, Emma Storbacka

Ryhmä B:
Elmo Allén, Heidi Ahlqvist, Mikko Piiroinen, Elina Kosonen

Ryhmä C:
Tuuli Malmivaara, Sanna Salo, Sanna Taskinen, Minttu Sallinen

Ryhmä D:
Leena Ahokas, Kristina Engelvuori, Ville Airaksinen, Riitta Aalto

Ryhmä E:
Martin Martonen, Jason Nikkinen, Anttoni Laukkanen, Tuukka Laurila

Ryhmä F:
Liisa Ahonen, Verna Kaipainen, Tomi Kinnari, Noora Sandgren, Kari Kivikoski

Arviointi

Luento-osuus (1 op) arvostellaan esseen perusteella. Harjoitustyövaihe (2 op) arvostellaan ryhmätöiden pohjalta. Opintojakson kokonaisarvosana määräytyy suhteessa 50 % (essee) ja 50 % (ryhmätyö).

Tietoa

Lisätietoja antavat Mikko Villi mikko.villi[at]aalto.fi ja Markku Nousiainen markku.nousiainen[at]aalto.fi

Oheiskirjallisuus

Jay David Bolter & Richard Grusin: Remediation
- Median konvergenssi ja remediaatio –tentin kirja, mutta voi hyödyntää myös esseessä

Henry Jenkins: Convergence Culture
– Median konvergenssi ja remediaatio –tentin kirja, mutta voi hyödyntää myös esseessä

Lev Manovich: The Language of New Media, löytyy osittain myös Google Booksista

Pekka Aula, Janne Matikainen & Mikko Villi: Verkkoviestintäkirja

Esa Väliverronen (toim.): Journalismi murroksessa

Petri Saarikoski et al.: Funetista Facebookiin

Manuel Castells et al.: Mobile Communication and Society

Gerard Goggin: Cell Phone Culture. Mobile Technology in Everyday Life

Nicholas Negroponte: Being Digital (suom. Digitaalinen todellisuus)

David Thorburn & Henry Jenkins (toim.): Rethinking Media Change The Aesthetics of Transition, löytyy osittain myös Google Booksista

Tremayne, Mark (ed.): Blogging, Citizenship and the Future of Media, löytyy osittain myös Google Booksista

Andrew Keen: The Cult of the Amateur

Mark Poster: The Second Media Age

Uusitalo, L. & Joutsenvirta, M.(toim.)  2009. Kulttuuriosaaminen – Tietotalouden taitolaji. Helsinki : Gaudeamus/Helsinki University Press.

Verkosta löytyvät

Dan Gilmor: We the Media (http://wethemedia.oreilly.com/)

Katri Lietsala & Esa Sirkkunen: Social Media (http://tampub.uta.fi/tup/978-951-44-7320-3.pdf)

The New Socialism: Global Collectivist Society Is Coming Online (http://www.wired.com/culture/culturereviews/magazine/17-06/nep_newsocialism)

Yochai Benkler: The Wealth of Networks – How Social Production Transforms Markets and Freedom.

Jaakko Suominen: Miten menetellä sosiaalisessa mediassa (http://jaasuo.wordpress.com/2010/08/17/miten-menetella-sosiaalisessa-mediassa/)

Liisa Uusitalo & Mirella Lähteenmäki (toim.): Kuluttaja ja media tietotaloudessa (http://hsepubl.lib.hse.fi/pdf/hseother/b113.pdf)

Chris Anderson & Michael Wolff: The Web Is Dead. Long Live the Internet (http://www.wired.com/magazine/2010/08/ff_webrip/all/1)

Oheiskirjallisuus harjoitustyöhön

Aaltonen, Jouko 1993. Käsikirjoittajan työkalupakki – Miten teen video-ohjelman käsikirjoituksen. Painatuskeskus.

Aaltonen, Jouko 2002. Käsikirjoittajan työkalut. Audiovisuaalisen käsikirjoittajan opas. SKS.

Aristoteles: Runousoppi, suom. Paavo Hohti, 1997, Aristoteles IX: Retoriikka, Runousoppi, Helsinki: Gaudeamus.

Hiltunen, Ari: Aristoteles Hollywoodissa: Menestystarinan anatomia. Hanki ja jää. Helsinki: Gaudeamus, 1999.

Elokuvantaju-verkkopalvelu: Käsikirjoitus
(http://elokuvantaju.uiah.fi/oppimateriaali/kasikirjoitus.jsp)

Elokuvantaju: Jouko Aaltonen: “Käsikirjoittaminen on helppoa”
(http://elokuvantaju.uiah.fi/oppimateriaali/kasikirjoitus/artikkelit/aaltonen_johdanto.jsp)

Elokuvantaju: John Webster: “Dokumenttielokuvan käsikirjoittamisesta”
(http://elokuvantaju.uiah.fi/oppimateriaali/kasikirjoitus/artikkelit/webster_dokumenttielokuvan.jsp)

Kurssikuvaus

20078 Median murros, 1+2 op (20078)
Järjestäjä: Media Factory
Vastuuyksikkö: Median laitos, TaiK
Aika: 16.9.-29.11.2010
Opintojakson taso: Aineopinnot
Kohderyhmä: Aalto-yliopiston kandidaattitason opiskelijat, kurssille otetaan korkeintaan 100 opiskelijaa

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee median käsitteeseen liittyviä merkityksiä ja jäsennyksiä, erityisesti Aalto-yliopiston tutkimuksen ja opetuksen kontekstissa. Lisäksi opiskelija oppii analysoimaan muuttuvaa mediaa sekä tunnistamaan vallitsevia kehityskulkuja. Opintojaksolla tärkeässä osassa ovat harjoitustyöt, joissa vertaisoppimisen avulla pyritään hahmottamaan tärkeitä mediaan liittyviä kysymyksiä sekä tuottamaan lyhyt audiovisuaalinen esitys verkkoon. Opintojaksolla perinteinen luento-opetus yhdistetään siten konkreettiseen tekemiseen.

Opintojaksolla käsiteltäviä teemoja ovat uusi media ja mediateknologia, visuaalisuus mediassa sekä sosiaalinen media ja julkaisemisen muutokset. Opiskelijoiden muodostamat ryhmät pureutuvat opintojakson aikana em. alueisiin nivoutuviin teemoihin.

TKK:n opiskelijat voivat sijoittaa kurssin vapaavalintaisiin opintoihin.

HSE:n opiskelijoista markkinoinnin kanditason koulutusohjelmassa, kielten ja viestinnän laitoksen IBC-sivuopintokokonaisuudessa tai talouselämän viestinnän
sivuopintokokonaisuudessa opiskelevat voivat hyväksilukea kurssin opintoihinsa.

TaiKissa kurssi on osa vapaavalintaisia opintoja. Valokuvataiteen ja graafisen suunnittelun kandidaattiopiskelijat voivat korvata kurssilla Johdatus visuaaliseen kulttuuriin –opintojakson.

Kurssin osallistujat voivat myös suorittaa siihen temaattisesti liittyvän kirjatentin Median konvergenssi ja remediaatio 3 op (20079)

Toteutus ja työtavat

Opintojakson voi suorittaa osallistumalla luennoille ja kirjoittamalla niiden pohjalta yksilötyönä lyhyen esseen (1 op). Lisäksi opiskelija voi osallistua harjoitustyöryhmiin (2 op). Harjoitustyövaiheeseen osallistumisen edellytyksenä on luento-osuuden samanaikainen suorittaminen.

Harjoitustyövaihetta varten opiskelijat jaetaan 3-4 hengen ryhmiin, jotka ohjatusti työstävät audiovisuaalisia esityksiä. Harjoitustyöt laitetaan julkisesti esille verkkoon. Pohjustuksena työskentelylle järjestetään kaksi luentoa audiovisuaalisesta kerronnasta.

Työmäärä toteutustavoittain:

Luento-osuus (1 op): luennot 12 h ja essee 15 h.
Harjoitustyövaihe (2 op): luennot 4 h, ryhmien kokoontumiset 15 h, harjoitustöiden koostaminen 35 h.

0079 Median konvergenssi ja remediaatio, 3 op
Järjestäjä: Media Factory
Vastuuyksikkö: Median laitos, TaiK
Aika: Tentti 28.10.2010 klo 16-18, uusintatentti 16.12.2010 klo 16-18
Opintojakson taso: Aineopinnot
Kohderyhmä: Aalto-yliopiston kandidaattitason opiskelijat

Kurssi suoritetaan kirjatenttinä. Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijoiden ymmärrystä median luonteesta ja esitellä mediakentässä tapahtuvia muutoksia, erityisesti uuden median saralla. Kurssin käytyään oppilas pystyy erittelemään uuden ja vanhan median eroja ja yhtäläisyyksiä, sekä määritelmällisesti että käytännössä.

Kurssi muodostaa kokonaisuuden yhdessä kurssin Median murros (3 op) 20078 kanssa.

Kirjallisuus

Jenkins, Henry: Convergence Culture. Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press. (tentitään koko kirja)
Bolter, Jay David & Grusin, Richard: Remediation. Understanding New Media. Cambridge, MA: The MIT Press. (tentitään sivut 1-84)

Aikataulu

Tentti 28.10.2010 klo 16-18
Uusintatentti 16.12.2010 klo 16-18

Paikka: Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu, Hämeentie 135 C, luentosali 344

Ilmoittautuminen

WebOodissa 23.8. – 21.10.10

Leave a Reply