Median murros 2011

Median murros 2011 – 3 op

luennot MAANANTAISIN JA TORSTAISIN 5.9.– 20.10.
Videoharjoitustyön palautus joulukuussa

Median murros on kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille avoin kanditason kurssi, joka käsittelee uutta mediaa ja median kehityskulkuja eri näkökulmista.

Tiedotteet
Suorittaminen
Luentoaikataulu
Luentomateriaalit
Harjoitustyö
Kurssikuvaus
Edellisvuosien harjoitustyöt

Tiedotteet

Harjoitustyövideot nähtävissä täällä

18.12. Poissaolot korvaavien referaattien viimeinen palautuspäivä

15.12. Harjoitustöiden katselut Media Factoryllä klo 17:00-19:00

12.12. Harjoitustöiden palautus Media Factoryn dropbox-kansioon

29.9. Luentoja reflektoivan kirjoitustehtävän palautus

5.9. Kurssi alkaa klo 16. Kauppakorkeakoulu, sali CH-126

29.9., 6.10. ja 20.10. Harjoitustyösessiot klo 16–18 Taideteollinen korkeakoulu, Aalto Media Factoryn auditorio.

Suorittaminen

Opintojakso suoritetaan osallistumalla luennoille ja harjoitustyöryhmiin. Harjoitustyöosuudessa tuotetaan ryhmätyönä audiovisuaalinen esitys.

Kurssi arvioidaan asteikolla 1–5. Arvosana riippuu sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyn laadusta.

Lisätietoa kurssin ohjelmasta ja suorittamisesta antaa vastuuopettaja Heidi Hirsto, heidi.hirsto[at]aalto.fi. Lisätietoja ja neuvoja harjoitustyön tekoon antaa Anna Berg anna.berg[at]aalto.fi

Luentoaikataulu

Luennot maanantaisin ja torstaisin 5.9.2011–26.9.2011 klo 16–18. Kauppakorkeakoulu, CH-126 (Chydenia-rakennus)

5.9. Tutkija Heidi Hirsto, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu: Merkityksellistämisen vastuusta uudessa mediamaisemassa

8.9. Professori Teemu Leinonen, Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu: Uusi media ja digitaalinen kulttuuri

12.9. Toimittaja, tutkija Tanja Aitamurto: Journalismi ja avoin innovaatio

15.9. Tutkija Henri Weijo, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu: Mediakonvergenssi ja transmedia-tarinankerronta

19.9. Professori Merja Salo, Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu: Kuvien viestit

22.9. Projektipäällikkö Kai Kuikkaniemi, Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT: Play Society –  Pelillisen median yhteiskunnalliset vaikutukset

26.9. Tutkimusprofessori Charles Woodward, VTT: Lisätty todellisuus

Yhdeltä luennolta voi olla poissa. Jos joudut olemaan poissa useammalta luennolta (mukaan luettuna harjoitustyöluennot), katso luento videolta ja kirjoita sen keskeisistä teemoista vähintään yhden sivun mittainen referaatti. Harjoitustyöluentoja ei videoida ja poissaoloja niiltä voi korvata verkkomateriaaleista kirjoitettavalla referaatilla. Kutakin harjoitustyösessiota korvaavat aihepiirit ilmoitetaan myöhemmin. Referaatti palautetaan Word- tai PDF-dokumenttina osoitteeseen heidi.hirsto[at]aalto.fi, harjoitustyöluentojen tapauksessa osoitteeseen anna.berg[at]aalto.fi 18.12. mennessä.

Luentomateriaalit

MA 5.9. Heidi Hirston luento

>> luentokalvot (pdf)
>> video

TO 8.9. Teemu Leinosen luento

>> video

MA 12.9. Tanja Aitamurron luento

>> video

TO 15.9. Henri Weijon luento

>> luentokalvot (slideshare)
>> video

MA 19.9. Merja Salon luento

>> luentokalvot (pdf)
>> video

TO 22.9. Kai Kuikkaniemen luento

>> video

MA 26.9. Charles Woodwardin luento

>> luentokalvot osa 1 – AR at VTT (pdf)
>> luentokalvot osa 2 – Mobile AR state of the art (pdf)
>> video

Harjoitustyö

Opiskelijat tuottavat harjoitustyönä neljän-viiden hengen ryhmissä maksimissaan 5 minuutin mittaiset audiovisuaaliset esitykset aiheesta ”median murros”. Opiskelijat jaetaan ryhmiin kurssin henkilökunnan toimesta. Harjoitustyöt tulee palauttaa viimeistään maanantaina 12.12.2011 myöhemmin ilmoitettavalla tavalla. >> Katsele edellisen vuoden kurssin harjoitustöitä.

Anna Bergin vetämät harjoitustyösessiot torstaisin 29.9., 6.10. ja 20.10. klo 16–18. Taideteollinen korkeakoulu, Aalto Media Factoryn auditorio. (>> Katso paikalletulo-ohjeet) Sessioiden välillä opiskelijoilla teetetään omatoimisia tehtäviä.

Jos joudut olemaan poissa useammalta kuin yhdeltä kurssin kaikista luennoista, harjoitustyösessiot mukaanluettuna, katso luento videolta ja kirjoita sen keskeisistä teemoista vähintään yhden sivun mittainen referaatti. Harjoitustyöluentoja ei videoida ja poissaoloja niiltä voi korvata verkkomateriaaleista kirjoitettavalla referaatilla. Kutakin harjoitustyösessiota korvaavat aihepiirit ilmoitetaan tässä luentojen jälkeen. Harjoitustyöluentoja korvaavat referaatit palautetaan osoitteeseen anna.berg[at]aalto.fi.

Harjoitustyön tekoon on mahdollista lainata Media Factoryn pientä videokameraa: Katso ohjeet.

Sessioiden luentokalvot ja korvaavat tehtävät

Harjoitustyösessio I – kalvot
Ensimmäisen harjoitustyösession korvaavat tehtävät.

Harjoitustyösessio II 6.10. – kalvot
Toisen harjoitustyösession korvaavat tehtävät.

Harjoitustyösessio III 20.10. – kalvot
Kolmannen harjoitustyösession korvaavat tehtävät.

Harjoistustöiden ensi-ilta 15.12. – poissaolon voi korvata käymällä kommentoimassa muiden ryhmien harjoitustyövideoita.

Käsikirjoituksen palautus 1.11. palaute viikon kuluttua. Harjoitustöiden ensi-ilta ja purku 15.12.2011 klo 17:00–19:00 (HUOM! aika muutettu) Aalto Media Factoryn auditorio.

Ensimmäinen kirjoitustehtävä:

Valitse yksi Median murros – luennolla esiintynyt, itseäsi kiinnostava teema tai pienempi asiakokonaisuus. Pohdi asiaa omasta näkökulmastasi: Mitä ajatuksia ja tunteita valitsemasi asia herättää sinussa? Mitä tulevaisuuden toiveita ja pelkoja siihen liittyy? Kuinka asia on jo vaikuttanut elämääsi?

Pituus noin 1 A4. Muoto vapaa. Palautus printattuna 29.9. harjoitustyösessiossa. Jos et pääse ensimmäiseen harjoitussessioon mukaan, palauta tekstisi osoitteeseen anna.berg (ät) aalto.fi 29.9. klo 12:00 mennessä. Tekstejä käytetään ryhmissä käsikirjoitusten kehitysmateriaalina ja valitsemienne aiheiden mukaan jakaudutaan myös ryhmiin.

Harjoitustyöryhmät

Ryhmä A
Niina Nevamäki
Mari Ojala
Eero Oksanen
Suvi Mandelin
Anna Pekuri

Ryhmä B
Julius Valjakka
Tuomas Silverang
Fanny Vakkila
Heidi Korhonen

Ryhmä C
Paula Valtimo
Tapio Haaja
Ilkka Vertanen
Atte Hujanen

Ryhmä D
Johanna Ali-Kovero
Salla Koivu
Janni Valkealahti
Niina Mäkinen
Suvi Laisi

Ryhmä E
Essi Tani
Heidi Cheng
Eeva Erkko
Miia Karjalainen
Sofia Lehtimäki

Valmiit harjoitustyövideot

Videoita pääsee katsomaan ja kommentoimaan alla olevien linkkien kautta:

Ryhmä A “Alen uutiset”

Ryhmä B “Melko älykästä”

Ryhmä C “Internet, koti kaikille persoonallisuuksillesi”

Ryhmä D “Transmediallinen tarinankerronta”

Ryhmä E “Teknologia – tehokkuutta vai tehottomuutta?”

Oheismateriaalia harjoitustyöhön

Elokuvantaju-verkkopalvelu: Käsikirjoitus

Elokuvantaju: Jouko Aaltonen: “Käsikirjoittaminen on helppoa”

Elokuvantaju: John Webster: “Dokumenttielokuvan käsikirjoittamisesta”

Aaltonen, Jouko 1993. Käsikirjoittajan työkalupakki – Miten teen video-ohjelman käsikirjoituksen. Painatuskeskus.

Aaltonen, Jouko 2002. Käsikirjoittajan työkalut. Audiovisuaalisen käsikirjoittajan opas. SKS.

Aristoteles: Runousoppi, suom. Paavo Hohti, 1997, Aristoteles IX: Retoriikka, Runousoppi, Helsinki: Gaudeamus.

Hiltunen, Ari: Aristoteles Hollywoodissa: Menestystarinan anatomia. Hanki ja jää. Helsinki: Gaudeamus, 1999.

Kurssikuvaus

20078 Median murros, 3 op (20078)
Järjestäjä: Media Factory
Vastuuyksikkö: Viestinnän laitos, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Aika: 05.09.2011–21.10.2011
Opintojakson taso: Aineopinnot
Kohderyhmä: Aalto-yliopiston kandidaattitason opiskelijat, kurssille otetaan korkeintaan 40 opiskelijaa

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee median käsitteeseen liittyviä merkityksiä ja jäsennyksiä erityisesti Aalto-yliopiston tutkimuksen ja opetuksen kontekstissa. Lisäksi opiskelija oppii analysoimaan muuttuvaa mediaa sekä tunnistamaan vallitsevia kehityskulkuja. Opintojaksolla tärkeässä osassa ovat harjoitustyöt, joissa hahmotetaan vertaisoppimisen avulla tärkeitä mediaan liittyviä kysymyksiä sekä tuotetaan lyhyt audiovisuaalinen esitys verkkoon. Opintojaksolla perinteinen luento-opetus yhdistetään siten konkreettiseen tekemiseen.

Opintojaksolla käsiteltäviä teemoja ovat uusi media ja mediateknologia, visuaalisuus mediassa sekä sosiaalinen media ja julkaisemisen muutokset. Opiskelijoiden muodostamat ryhmät pureutuvat opintojakson aikana em. alueisiin nivoutuviin teemoihin.

Aalto ENGin opiskelijat voivat sijoittaa kurssin vapaavalintaisiin opintoihin.

ECONin opiskelijoista markkinoinnin kanditason koulutusohjelmassa, kielten ja viestinnän laitoksen IBC-sivuopintokokonaisuudessa tai talouselämän viestinnän sivuopintokokonaisuudessa opiskelevat voivat hyväksilukea kurssin opintoihinsa.

TaiKissa kurssi on osa vapaavalintaisia opintoja. Valokuvataiteen ja graafisen suunnittelun kandidaattiopiskelijat voivat korvata kurssilla Johdatus visuaaliseen kulttuuriin –opintojakson.

Toteutus ja työtavat

Opintojakso suoritetaan osallistumalla luennoille ja harjoitustyöryhmiin.

Harjoitustyövaihetta varten opiskelijat jaetaan 4–5 hengen ryhmiin, jotka ohjatusti työstävät audiovisuaalisia esityksiä. Harjoitustyöt laitetaan julkisesti esille verkkoon. Työskentelyn tueksi järjestetään kolme harjoitustyösessiota.

Työmäärä toteutustavoittain:

Lähiopetus 24 h (luentosarja ja harjoitustyösessiot), ryhmätyöskentely 58 h

Ilmoittautuminen

WebOodissa 15.8.–29.8.2011

Leave a Reply