Info-design–näkökulmaa selkokielitutkimukseen

Selkokielitutkimus on perinteisesti lähtenyt liikkeelle hyvin kielitieteellisistä lähtökohdista ja useimmiten tekstin typografiaan, väreihin, asetteluun ja kuvitukseen viestin välittymistä palvelevina tai haittaavina seikkoina ei kiinnitetä minkäänlaista huomiota. Selkokielen käyttäjäryhmät poikkeavat toisistaan hyvin huomattavalla tavalla eri vammaisryhmistä maahanmuuttajiin, ja tämä asettaa selkokielisen aineiston laadinnalle monituisia haasteita, joista yksi keskeinen on tarjottavan tiedon visuaalinen ulkoasu. Jos ulkoasu ja mahdollinen kuvitus jätetään kokonaan huomiotta, on varmaa, ettei tieto ainakaan parhaalla mahdollisella tavalla välity.

More info: Maija Töyry, Marja Seliger, Antti Raike, Jyrki Messo (Aalto-yliopiston Median laitos)
Decision: 2000€ (4th June 2010)
Project results: http://mediafactory.aalto.fi/?page_id=736#plain


Show comments

Leave a Reply