Visuality in Digital Books

The project began December 2012 and ended December 2014

1) Viimeisen vuoden aikana tapahtuneet muutokset sekä niiden vaikutus käytäntöihin visuaalisten e-kirjojen suhteen, esim. InDesign CS 6:n ePUB 3-tuki
2) Uudet julkaisualustat/tekniikat ja niiden hyvät ja huonot puolet visuaalisuuden esiintuonnissa e-kirjoissa
3) Digital first -työnkulun ulottaminen kirjoittajista graafikoihin ja editointiin (Design once publish many)
4) Rikastetut visuaaliset kirjat – eri vaihtoehdot ja niiden kustannukset. Pilotti ranskalaisella Aquafadaksen alustalla.

Project lead:
Annu Ahonen ( annu.ahonen@aalto.fi )
Contact information:
Annu Ahonen, annu.ahonen@aalto.fi
Harri Heikkilä, harri.heikkila@aalto.fi
Project members:
Pia Alapeteri (pia.alapeteri@aalto.fi)
Sanna Tyyri-Pohjonen (sanna.tyyri-pohjonen@aalto.fi)
Suvi-Kukka Salonen (suvi-kukka.salonen@aalto.fi)
Hannamari Shakya (hannamari.shakya@aalto.fi)