Random Hexagons

AMF gallery presents algorithm-based computer graphics by Severi Virolainen from 3rd to 20th May 2016.

The works are created by using GDL language of ArchiCAD and randomness and printed with an inkjet printer. All the works are based on one parametric hexagon, which has been multiplied different ways by using and limiting the randomness. The depth is created by layering hexagons so that the hexagons in the separate layers follow different rules.
Tietokonegrafiikkaa. Työt on luotu ArchiCADin GDL-ohjelmointikieltä ja satunnaisuutta hyödyntäen ja tulostettu mustesuihkutekniikalla. Ne kaikki perustuvat yhteen parametriseen kuusikulmioon, jota on monistettu eri tavoin satunnaisuutta hyödyntäen ja rajoittaen. Syvyyttä töihin on luotu kerrostamalla syntyneitä kennostoja siten, että eri kerroksissa kuusikulmiot noudattavat erilaisia sääntöjä.
Severi Virolainen
arkkitehti, Architect TKK 1992
Aalto tohtorikoulutettava, Doctoral student2015–
 
Severi has programmed computers since 1979, first on breaks at school and later in his own companies. 1988 Severi founded M.A.D., which is specialized in computer aided architectural design (or BIM). Severi’s diploma work ”Hypermedia House” (1992) was the first diploma work in HUT delivered only in digital form (SyQuest disc).
In his doctoral thesis Severi studies ”Algorithms, parametric design and printing buildings”, which will be focused later on. Graphics and other visual arts Severi has created in random occasions along his life time.
 
Severi on vuodesta 1979 alkaen ohjelmoinut tietokoneita, ensin välitunneilla, myöhemmin omissa firmoissaan. 1988 Severi perusti M.A.D. -yhtiön, joka tietokoneavusteiseen rakennussuunnitteluun erikoistunut asiantuntijaorganisaatio. Severin diplomityö ”Hypermediatalo” (1992) oli TKK:n ensimmäinen ainoastaan elektronisessa muodossa luovutettu diplomityö.
Väitöstutkimuksen aiheena Severillä on ”Algoritmit, parametriinen suunnittelu ja rakennusten tulostaminen”, josta aihe myöhemmin tarkemmin rajaantuu. Grafiikkaa ja muuta kuvataidetta Severi on luonut satunnaisina rupeamina koko elämänsä.